Inbeslaggenomen schapen

Help onze schapen!

Eind juni namen we samen met 8 andere asielen 184 schapen en 10 geiten in beslag op illegale slachtvloeren. Van deze 194 dieren namen wij  30 schapen mee naar onze sanctuary. Samen met de 2 schapen die we de dag voordien haalden via een andere inbeslagname bij een illegale thuisslachting kwamen er op 2  dagen tijd 32 schapen bij in onze sanctuary! Het was helaas door de toestand van de schapen onmiddellijk duidelijk dat we voor een zware periode stonden.

De dag na de inbeslagname richtten we met een grote groep vrijwilligers dan ook een onderzoeksruimte in en Angel, Sarah en Jolien van De Eggel begonnen aan het medisch onderzoek van 32 schapen. Bij elk schaap werd de algemene lichaamsconditie (body score) nagekeken, alsook de hoeven, de vacht, de ogen, de longen, … De meeste schapen hadden bodyscore 1! Dat wil zeggen dat ze zwaar ondervoed en ook uitgedroogd waren.


Zo goed als alle schapen hadden ecthyma, een virale infectie die ook gekend is als ‘zere bekjes’ en die tevens een zoönose is! Daarnaast hadden verschillende schapen matige tot ernstige myiasis. Schaapje Zjuul was er het ergste aan toe. Ruim de helft van zijn lichaam was reeds aangevreten door vliegenlarven. Hij werd grondig gewassen met product om de larven te doden, de korsten op zijn wondes werden voorzichtig weggehaald om de ontstekingen daaronder de kunnen behandelen, hij kreeg pijnstilling en antibiotica ingespoten, … Zijn kansen werden laag ingeschat en helaas moesten we na enkele dagen van hem afscheid nemen.


Verschillende schapen hadden ook last van hun hoeven, waaronder blaren en abcessen. Eén voor één werden de hoeven door het team van De Eggel vakkundig aangepakt en verzorgd. Door de ondervoeding was bij een groep schapen de pens minder actief en de meeste schapen hadden last van diarree. Helaas stopt de lijst met aandoeningen hier nog niet. Een groot deel van de schapen hoestte ook en had een beginnende longontsteking. Vele dieren hadden koorts en dan waren er ook nog de oogaandoeningen. Verschillende schapen hadden oogontstekingen en Zappa had zelfs een ernstig oogletsel waarbij werd gevreesd voor blindheid. De grootste sukkels waren de schapen die alle aandoeningen hadden, maar ook de rest had meer dan één aandoening van de bovengenoemde opsomming. Met andere woorden, alle schapen waren er erg aan toe.

De schapen kregen speciaal krachtvoer naast gewoon hooi en schapenkorrel, pensmiddel werd gegeven aan de schapen die het nodig hadden, antibiotica en koortswerende pijnstillig werden opgestart, een deel van de schapen werd op stal of ziekenboeg aan de weide gezet om de ecthymaletsels te behandelen, de ogen te behandelen, myiasiswondes te verzorgen, medicatie in te spuiten, … Onze verzorgers draaiden overuren om dit allemaal te bolwerken.

We zijn nu iets meer dan een maand na de inbeslagname. Aanvankelijk leken de medicijnen hun werk te doen, maar toen deden een aantal schapen het plots slecht. We verloren Zappa en 2 van zijn vriendjes. We begrepen het niet goed, de antibiotica leek bij het hoesten en longontstekingen te werken maar dan gingen ze onverwacht razendsnel achteruit. Onze dierenartsen moesten zo goed als dagelijks komen en niets leek voldoende te helpen. Ook bij de andere asielen bleek dit het geval en we hadden overleg met Animaux en Péril. Eind vorige week staken Dimitri en Sofie en de dierenartsen van De Eggel de koppen nog maar eens bij elkaar en werd na radiografieën van de zieke schapen een nieuw medicinaal aanvalsplan opgesteld.

Momenteel verblijven er nog 4 schapen in de ziekenboeg die behandeld worden voor ernstige longaandoeningen. Zohra is er het ergste aan toe, maar ook de 3 anderen hoestten nog zwaar. Ze worden behandeld met 3 soorten medicatie en krijgen krachtvoer. Zohra krijgt ook nog pensmiddel toegediend. Zinedine verblijft nog in de ziekenboeg voor de behandeling van zijn myiasiswondes. Hi is van een lusteloos schaap met ernstige diarree die knarsetandde van de pijn en niet wilde eten uitgegroeid tot een nieuwsgierige kapoen die ontzettend graag geknuffeld word. Zijn ganse achterhand was aangevreten door de vliegenlarven maar ondertussen is zijn velletje mooi roze. In de ziekenboeg op de weide verblijft er 1 schaap met een kleine myiasiswonde en 2 schapen met oogontstekingen waaronder Zeppe, de broer van Zjuul die helaas stierf aan de gevolgen van ernstige myiasis.

De andere 20 schapen doen het na iets meer dan een maand ok. Eind vorige week kon de verzorging van de ecthymaletsels stopgezet worden, het enige wat nu nog belangrijk is, is aankomen. Ze beginnen ook te begrijpen dat we het goed met hen voor hebben en al zijn er nog bangerikken tussen, een groot deel van hen wordt al graag geknuffeld.

We moeten het jullie niet vertellen, de afgelopen maand was zwaar. Niet alleen omwille van de dagelijkse verzorging en de emoties door het verlies en door het gevoel de aandoeningen niet te kunnen overwinnen maar ook omwille van de medische kosten. 30 van de 32 schapen zijn in beslag genomen door de Waalse overheid. De Waalse dienst voor Dierenwelzijn treedt veel sneller op, dat hebben we nog al kunnen vaststellen maar financieel komen ze minder tussen dan de Vlaamse overheid. Bij een inbeslagname moet de dienst Dierenwelzijn binnen de 2 maanden beslissen wat er met de dieren gebeurt. Tijdens die periode krijgt het asiel een financiële tegemoetkoming. Deze tegemoetkoming dekt niet alle kosten maar bij de Waalse overheid dekt die amper de kosten van de castraties (die er ook nog aankomen!). We begrijpen dat wel, ze nemen meer dieren in beslag waardoor het bedrag per dier kleiner wordt. Momenteel hebben we echter reeds €3000 extra aan medische kosten gehad, dus kunnen we niet anders dan hulp aan jullie vragen.

Wil jij je steentje bijdragen aan de medische kosten? Dat kan via een eenmalige donatie.

(We vragen ook om hier geen islamkwestie van te maken. De fysieke staat van de schapen is te wijten aan de slechte zorgen bij de kwekers, niet door de mensen die hen daags voor het Offerfeest hebben gekocht.)