Adopteer

Forrest & Friends is een dierenopvang én een erkend varkensasiel. 

Als asiel vangen we hangbuikzwijntjes, schapen, konijnen en hanen op, waarvoor we op zoek zijn naar een nieuwe thuis. Op de site van adopteereendier.be vind je de dieren waar we een nieuwe thuis zoeken. Aan deze adoptie zijn enkele voorwaarden verbonden. 

Voorwaarden

  • Dieren dienen bij hun nieuwe thuis voldoende ruimte ter beschikking te hebben, evenals een stal die afgesloten kan worden. Per varken dien je over 5 are (2500m2) te beschikken, per haan en 3 kippen dien je 30m2 te voorzien.
  • De dieren dienen dus een beschutting te hebben tegen regen, wind en koude alsook tegen roofdieren!
  • Sommige dieren worden enkel per 2 of meer geplaatst. Zo worden hanen en hennen enkel herplaatst in een groepje van maximaal 3 hennen en 1 haan. Sommige varkens worden enkel per 2 geplaatst.
  • Per dier dient een adoptieprijs te worden betaald. 
  • Bij een herplaatsing of adoptie behoudt Forrest & Friends vzw het recht om te controleren of de dieren goed worden opgevangen. Indien we oordelen dat de dieren niet adequaat worden opgevangen komen de dieren terug naar Forrest & Friends vzw.
  • Het kan nooit de bedoeling zijn dat onze dieren worden geslacht of dat er met hen wordt gekweekt. 
  • We verwachten dat wanneer de dieren ziek zijn een dierenarts wordt geconsulteerd. 
  • De adoptie van een dier verloopt via adopteereendier.be, van de adoptant wordt verwacht dat hij/zij/x een contract tekent.

adopteer een dier