Varkens

Bij Forrest & Friends focussen we ons voornamelijk op varkens. De reden hiervoor is dat we doorheen de jaren als vrijwilliger in verscheidene asielen, merkten dat er veel te weinig opvang voor deze dieren bestaat. Varkens zijn dus het meest vertegenwoordigd bij ons. Enerzijds zitten er veel hangbuikvarkens in de opvang. Deze dieren worden vaak gedumpt, verwaarloosd of gewoon weggegeven gezien “niet gewenst”. We doen ons best deze dieren te herplaatsen, maar sommigen mogen ook bij ons blijven vanwege gezondheidsproblemen of een oudere leeftijd. Anderzijds hebben we een heel aantal “vlees”varkens. Deze dieren komen om verschillende redenen bij ons. Sommigen werden gered van de slacht, anderen werden cadeau gegeven bij een trouw of werden gedumpt door kinderboerderijen om plaats te maken voor jongere, schattigere dieren. Deze grote varkens worden niet herplaatst en blijven sowieso bij ons zodat we hen een veilig leven kunnen verzekeren.

Duroc varkens: Porthos en Athos

Onze varkensbende

Onze sanctuary telt in totaal 70 varkens. We stellen graag enkele varkens aan je voor en bedanken de sponsors voor hun bijdrage.